cesarism آفتاب همدان اوقات شرعی طلوع آفتاب

cesarism: آفتاب همدان اوقات شرعی طلوع آفتاب غروب آفتاب اوقات شرعی همدان غروب آفتاب

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی مغز کوچک آزمایشگاهی ساخته شد

محققان توانسته اند ارگانوئیدهایی به اندازه لوبیا بسازند تا با کنار هم قراردادن آنها نمونه یک مغز کوچک ساخته شود.

مغز کوچک آزمایشگاهی ساخته شد

مغز کوچک آزمایشگاهی ساخته شد

عبارات مهم : محققان

محققان توانسته اند ارگانوئیدهایی به اندازه لوبیا بسازند تا با کنار هم قراردادن آنها نمونه یک مغز کوچک ساخته شود.

به گزارش مهر به نقل از کوانتا، دانشمندان در آینده نزدیک می توانند با کنار هم قراردادن بخش های زنده مغزهای کوچک پرورش دهند.

مغز کوچک آزمایشگاهی ساخته شد

درهمین راستا محققان دانشگاه ییل توانسته اند ارگانوئیدهای کوچک سه بعدی به اندازه یک دانه لوبیا بسازند که مشابه بخش های متفاوت مغز است.

این ارگانوئیدها بعد از اتصال به یکدیگر مغز کوچکی را تشکیل می دهند که توانایی عملکرد دارد. محققان معتقدند این روش جهت مطالعه بیماری هایی مانند اوتیسم و شیزوفرنی بسیار کارآمد خواهد بود.

محققان توانسته اند ارگانوئیدهایی به اندازه لوبیا بسازند تا با کنار هم قراردادن آنها نمونه یک مغز کوچک ساخته شود.

به هرحال آنها جهت کنارهم قراردادن دو نوع ارگانویید (مربوط به بخش های متفاوت مغز) از سلول های بنیادین استفاده کردند.

محققان با با این روند نشان دادند جهت ساخت مغز باید میان اعصاب مهارکننده و هیجانی توازن برقرار باشد. ناتوانی در حفظ این توازن به ایجاد اختلال های مغزی مانند اوتیسم و شیزوفرنی منجر می شود.

دکتر این هیون پارک محقق ارشد این تحقیق می گوید: ما با چسباندن دو قسمت مغز شاهد آن بودیم که اعصاب مهار کننده از بخش های خاص مغز به نقاطی مهاجرت می کنند که اعصاب هیجانی تولید می شوند.

مغز کوچک آزمایشگاهی ساخته شد

دانشمندان توانستند با ادغام ساختارهایی که اعصاب هیجانی می سازند، حرکات سلول های مهار کننده را ردیابی کنند. این روند باعث توقف اعصاب هیجانی و در نتیجه از فعالیت بیش از حد مغز کاسته شد.

واژه های کلیدی: محققان | اوتیسم | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog