cesarism آفتاب همدان اوقات شرعی طلوع آفتاب

cesarism: آفتاب همدان اوقات شرعی طلوع آفتاب غروب آفتاب اوقات شرعی همدان غروب آفتاب

گت بلاگز اخبار پزشکی ویروس زیکا یک بیماری سیستم عصبی انسان را درمان می کند

محققان برزیلی طی تحقیقاتی نشان دادند ویروس زیکا می تواند ابزاری جهت درمان تومورهای تهاجمی سیستم عصبی مرکزی انسان باشد. 

ویروس زیکا یک بیماری سیستم عصبی انسان را درمان می کند

ویروس زیکا یک بیماری سیستم عصبی انسان را درمان می کند

عبارات مهم : سیستم

محققان برزیلی طی تحقیقاتی نشان دادند ویروس زیکا می تواند ابزاری جهت درمان تومورهای تهاجمی سیستم عصبی مرکزی انسان باشد.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، بعد از تزریق مقادیر اندکی از ویروس زیکا به درون مغز موش های مدل شده است جهت مراحل پیشرفته تومورهای مغزی، محققان مشاهده کردند که توده تومور به طور قابل توجهی کم کردن و بقای جانوران به طور قابل توجهی زیاد کردن یافت.

در بعضی موارد، حتی در جاهایی که تومور به طناب نخاعی متاستاز داده بود، تومورها به طورکامل از بین بردن شدند.

ویروس زیکا یک بیماری سیستم عصبی انسان را درمان می کند

این مطالعه در دانشگاه سائوپائولو نشان داده است که زیکا در مقایسه با سلول های بنیادی عصبی سالم که نشانه مهم این ویروس در مغز جنین در وقت بارداری هستند، میل به بالاتری به سلول های توموری سیستم عصبی مرکزی دارد.

زمانی که این ویروس سلول های توموری را آلوده می کند، شدیدا آن ها را تخریب خواهد کرد. در این مطالعه محققان در یک روش وابسته به دوز، رفته رفته دوز بیشتری از ویروس زیکا را جهت کشت سلول های توموری استفاده کردند و در نهایت میزانی که منجر به آلودگی می شود را شناسایی کردند.

محققان برزیلی طی تحقیقاتی نشان دادند ویروس زیکا می تواند ابزاری جهت درمان تومورهای تهاجمی سیستم عصبی مرکزی انسان باشد. 

استفاده از میکروسکوپ فلورسنس نشان داد که ویروس به سلول های توموری حمله کرده و شروع به تکثیر درون آن ها می کند. ولی این مطالعه نشان داد که مقادیر اندکی از زیکا جهت آلوده کردن سلول های توموری سیستم عصبی مرکزی کافی است.

در مطالعه موازی با این کار، محققان سلول های بنیادی عصبی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی را نیز در معرض دوز مشابه و اندک زیکا قرار دادند و مشاهده کردند که دوز موجب آلودگی سلول های بنیادی عصبی نمی شود.

در بخش نهایی این مطالعه محققان از موش های سرکوب ایمنی شده است جهت مدل کردن سرطان مغزی مدولوبلاستوما استفاده کردند. در این مدل، تومور در بطن های جانبی مغز القا شد و به سایر نواحی سیستم عصبی مرکزی از جمله طناب نخاعی نیز متاستاز داد که از مشخصه های سرطان مغز پیشرفته هست. در ادامه محققان دوز کوچکی از زیکا را به بطن جانبی بعضی از موش ها تزریق کردند.

ویروس زیکا یک بیماری سیستم عصبی انسان را درمان می کند

حجم تومور به طور قابل توجهی کم کردن یافت و در بعضی موارد توده توموری و علایم متاستاز به طناب نخاعی به طور کامل از بین رفت. بقای این موجودات نیز به طور قابل توجهی زیاد کردن یافت.

تزریق این دوز ویروسی به موش های سالم هیچ گونه علایمی را ایجاد نکرد ولی تزریق آن به موش های سرکوب ایمنی شده است بعد از دو هفته منجر به فوت آن ها شد. این نتیجه های در مجموع نشان می دهد که انواع متفاوت تومورهای سیستم عصبی مرکزی می توانند در آینده ای نزدیک با استفاده از رویکردی که از پتانسیل ویروس زیکا استفاده می کند درمان شوند.

محققان برزیلی طی تحقیقاتی نشان دادند ویروس زیکا می تواند ابزاری جهت درمان تومورهای تهاجمی سیستم عصبی مرکزی انسان باشد. 

نتایج این پژوهش به تازگی در مجله Cancer Research به چاپ رسیده است.

واژه های کلیدی: سیستم | مرکزی | ویروس | محققان | مطالعه | استفاده | ویروس زیکا | سلول های بنیادی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog