cesarism آفتاب همدان اوقات شرعی طلوع آفتاب

cesarism: آفتاب همدان اوقات شرعی طلوع آفتاب غروب آفتاب اوقات شرعی همدان غروب آفتاب

گت بلاگز ورزشی اسامی آزاد و فرنگی کاران واجد شرایط اعلام شد

آيين نامه برگزاری مسابقه های انتخابی تيم های ملی كشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان و اسامی نفرات واجد شرایط جهت حضور در این مسابقه های اعلام شد.

اسامی آزاد و فرنگی کاران واجد شرایط اعلام شد

به گزارش خبرنگار کشتی و رزمی گروه ورزشی گروه تحریریه سایت جوان،اين مسابقه ها روزهای14 تا 16 تيرماه در پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار مي شود.

آيين نامه برگزاری اين مسابقه های به شرح زير است:

الف- اوزان و شرایط سنی مسابقات:

اسامی آزاد و فرنگی کاران واجد شرایط اعلام شد

1) مسابقه های در رشته کشتی آزاد و فرنگی، و در اوزان مذکور در جداول ذیل با یک کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

آزاد

آيين نامه برگزاری مسابقه های انتخابی تيم های ملی كشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان و اسامی نفرات واجد شرایط جهت حضور در این مسابقه های اعلام شد.

فرنگی

57-61- 65-70- 74- 86 – 97 -125 کیلوگرم

عبارات مهم : تهران

59-66-71-75-80-85-98-130 کیلوگرم

2) کشتی گیران متولد 10/10/1378 و بزرگتر(رده سنی جوانان) مجاز به شرکت در این مسابقه های می باشند.

اسامی آزاد و فرنگی کاران واجد شرایط اعلام شد

ب- مدارک مورد نیاز :

1) اصل شناسنامه و کارت ملی 2) کارت بیمه ورزشی سال 1396 3) معرفی نامه هیات کشتی استان مربوطه

آيين نامه برگزاری مسابقه های انتخابی تيم های ملی كشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان و اسامی نفرات واجد شرایط جهت حضور در این مسابقه های اعلام شد.

4) اصل گذرنامه 5) مدارک عضویت دریافت کارت ملی کشتی

* بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک فوق، از پذیرش و شرکت افراد جلوگیری خواهد شد.

ج- سایر موارد :

اسامی آزاد و فرنگی کاران واجد شرایط اعلام شد

1) مسابقه ها تا سقف 8 کشتی گیر در هر وزن، به صورت یک حذفی، و بعد از آن دوره ایی و دو حذفی برگزار خواهد شد.

2) مدال آوران بازی های المپیک 2016 برزیل و مسابقه های اوزان غیرالمپیکی 2016 مجارستان، و دارندگان مدال طلای آسیایی 2017 هندوستان و همبستگی کشورهای اسلامی2017 آذربایجان دور اول استراحت خواهند داشت؛ و از دور دوم به ترتیب یاد شده است در جمع 8 کشتی گیر، در موقعیت قرعه یک و پنج قرار خواهند گرفت.

نکته: کشتی گیران واجد شرایط بند دوم فوق ، صرفاً در صورت شرکت در وزن کسب مدال خود، از این شرایط(سید بندی) بهره مند خواهند شد.

3) برنامه ریزی جدول به گونه ایی خواهد بود که تعداد کشتی گیران در دور دوم، بیش از 8 کشتی گیر در هر وزن نباشد.

4) دو کشتی گیر برتر هر وزن(فینالیست ها) در مسابقه های مرحلی نهایی انتخابی تیم ملی حد اکثر سه بار با یکدیگر مسابقه خواهند داشت. کشتی گیری که موفق به کسب دو پیروزری از سه مسابقه یاد شده است شود، کشتی گیر برتر مسابقه های انتخابی تیم ملی در وزن مربوطه خواهد بود.

5) هرگونه عوض کردن وزن کشتی گیران از اوزانی که مجاز به شرکت در مسابقه های انتخابی تیم ملی در آن اوزان هستند، به اوزان دیگر، صرفاً با درخواست رسمی هیات کشتی استان ذیربط و تایید کادر فنی امکان پذیر می باشد. بر این اساس، کشتی گیران واجد شرایط که میل به به عوض کردن وزن دارند، می باید نهایتا تا تاریخ 20/03/1396مراتب را بصورت مکتوب از سوی هیات کشتی استان مربوطه به فدراسیون اعلام فرمایند.

6) ضـوابط و مقـررات داوری در کـلیه رقابـت هـای تعییـن شـده در فرآیند انتخابی تیم های ملی کشتی کشور، بر مبنای ضوابط و مقررات جاری اتحادیه جهانی کشتی خواهد بود.

7) کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در مسابقه های انتخابی تیم ملی، در صورت ضرب دیدگی می باید کلیه مدارک و مستندات پزشکی خود را پیش از انجام مسابقه های مذکور(حداقل پیش از وقت وزن کشی) به همراه تائیدیه هیات محترم کشتی استان ذیربط، جهت بررسی کمیته پزشکی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران ارائه نمایند. بعد از تائید اولیه حوزه مدیریت فنی یادشده، بـررسـی و اعــلام نظر کمیته پزشکی فوق الذکر منوط به انجام مـعاینه حضوری از کشتی گیر ذیربط، و بررسی مستندات مرتبط در “کمیسیون پزشکی خاص” بوده ، و عدم حضور کشتی گیر ذیربط در وقت مقرر در کمیسیون فوق الذکر، به منزله ی از بین بردن از مسابقه های انتخابی تیم ملی قلمداد می شود.

8) مبنای مهم پوشیدن پیراهن تیم ملی، حضور در مسابقه های انتخابی تیم ملی، و کسب نتیجه های برتر در مسابقه های مذکور خواهد بود. ولیکن علاوه بر اصل مذکور (حضور و کسب نتیجه در انتخابی تیم ملی)، رعایت ضوابط نظم اردویی، فقدان ضرب دیدگی های جدی، و دستیابی به آمادگی فنی، جسمی، و روانی مناسب جهت حضور در رقابـت های بـین المللـی مهم (جهانی و آسیایی)، و داشتن سوابق و عملکرد فنی قابل اطمینان از مسابقه های بین المللی خارجی، در تعیین نفرات برتر جهت پوشیدن پیراهن تیم ملی ملاک عمل می باشد.

9) اسکان و تغذیه تیم ها، از شام مورخه 14/04/96 لغایت شام مورخ 16/04/96، از سوی ستاد اجرایی برگزاری مسابقه های فدراسیون کشتی تامین و تدارک دیده خواهد شد.

10) حضور کلیه مربیان هریک از رشته ها در کلینیک مربیگری الزامی بوده و از فعالیت مربیانی که در این کلینیک حضور نداشته باشند در کنار تشک به عنوان کوچینک جلوگیری بعمل خواهد آمد.

11) کلیه استانها به منظور دریافت آیدی کارت می باید نسبت به تهیه یک جدول از اطلاعات اعضای تیم های خود(طبق جدول ذیل) در یک فایلWord و ارسال آن حداکثر تا تاریخ 01/04/96 به پست الکترونیکی فدراسیون(به آدرسkoshti.iran@gmail.com) اقدام نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت از پذیرش کشتی گیران و صدور کارت شناسایی آنها، جلوگیری خواهد شد.

وزن

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

شماره شناسنامه

محل صدور

کد ملی

نام پدر

شماره تلفن

عکس 4 *3

12) کلیه سرپرستان تیم های شرکت کننده در این مسابقه ها موظفند مدارک کشتی گیران شرکت کننده را از ساعت 14:00 لغایت 17:00 روز 14/04/96 جهت کنترل و عضویت به دبیرخانه فنی مسابقه های تحویل نمایند.

د- برنامه برگزاری مسابقه های :

رقابت ها از روز چهارشنبه مورخ 14/04/1396 طبق جدول ذیل برگزار می شود:

ردیف

جدول وقت بندی

مورخ

ساعت

محل برگزاری

1

پذیرش تیم ها

14/04/1396

17:00-15:00

خانه کشتی شماره 2

2

کلینیک داوران

14/04/1396

17:00-16:00

خانه کشتی شماره 2

تست پزشکی

14/04/1396

18:00-17:30

خانه کشتی شماره 2

3

وزن کشی اوزان

57– 65– 74– 97 کیلوگرم آزاد

66- 75- 85 – 130 کیلوگرم فرنگی

14/04/1396

18:30-18:00

خانه کشتی شماره 2

4

کلینیک مربیان

14/04/1396

20:00- 19:00

خانه کشتی شماره 2

5

مسابقات اوزان

57– 65– 74– 97 کیلوگرم آزاد

66- 75- 85 – 130 کیلوگرم فرنگی

15/04/1396

12:00- 09:00

22:00- 18:00

متعاقبا اعلام خواهد شد

تست پزشکی

15/04/1396

15:00-14:30

خانه کشتی شماره 2

6

وزن کشی اوزان

61- 70- 86 – 125 کیلوگرم آزاد

59– 71– 80– 98 کیلوگرم فرنگی

15/04/1396

15:30- 15:00

خانه کشتی شماره 2

7

مسابقات اوزان

61- 70- 86 – 125 کیلوگرم آزاد

59– 71– 80– 98 کیلوگرم فرنگی

16/04/1396

12:00- 09:00

22:00- 18:00

متعاقبا اعلام خواهد شد

هـ- نفرات واجد شرایط شرکت در این مسابقات:
1) کلیه هیات های کشتی استان های سراسر کشور بایستی طبق جدول ذیل نسبت به معرفی مربیان و سرپرستان تیم های ذیربط اقدام نمایند.

1 تا 2 کشتی گیر

1 مربی

1 سرپرست

3 تا 5 کشتی گیر

2 مربی

1 سرپرست

6 تا 10 کشتی گیر

3 مربی

1 سرپرست

11 تا 15 کشتی گیر

4 مربی

1 سرپرست

16 کشتی گیر بیشتر

5 مربی

1 سرپرست

2) بر اساس مفاد “فرآیند گزینش تیم های ملی کشتی کشور در سال فنی 96- 95″، کشتی گیران مجاز جهت شرکت در این مسابقات، عبارتند از:

1-2- کشتی گیران صاحب مدال المپیک و جهانی در سال 2016 در رده سني ذيربط.

2- 2- کشتی گیران صاحب مدال جهانی 2016 در رده سنی جوانان در مسابقه های انتخابی تیم ملی بزرگسالان در رشته كشتي ذيربط.

3- 2- نفرات اول تا سوم رده بندی انفرادی در هر وزن، از آخرین مسابقه های قهرمانی کشور گروه الف .

4- 2- نفرات اول و دوم رده بندی انفرادی در هر وزن ، از آخرین مسابقه های قهرمانی کشور گروه ب.

5- 2- نفرات اول رده بندی انفرادی در هر وزن ، از آخرین مسابقه های قهرمانی کشور گروه ج.

6- 2- نفرات اول تا سوم هر وزن از مسابقه های قهرمانی عمومی (OPEN) کشور.

7- 2- نفرات اول از آخرین مسابقه های قهرمانی کشور کشتی پهلوانی(بزرگسالان)، در مسابقه های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد یا فرنگی.

8- 2- کشتی گیران دارای مجوز کمیته خاص پزشکی و تایید شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی.

• شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ضمن انجام بررسی های لازم، علاوه بر کشتی گیران واجد شرایط فوق، در صورت لزوم و صلاحدید، مجوز شرکت در این مسابقه های را جهت استعداد های جوان و کشتی گیران باتجربه برتر صادر خواهد نمود.

همچنین امین خدابخش از خراسان رضوی، ابراهیم ولیان از بوشهر، سید جعفر قاسمی از مازندران، مجتبی کلانتریان از خراسان شمالی، سینا غلامی و جابر صادق زاده از مازندران به علت قهرمانی در مسابقه های پهلوانی قهرمانی کشور سهمیه حضور در مسابقه های انتخابی را کسب کرده اند.

اسامی سایر نفرات واجد شرایط جهت حضور در این مسابقه ها به شرح زیر است:

اسامی نفرات واجد شرایط جهت شرکت در مسابقه های قهرمانی کشور بزرگسالان فرنگی

اوزان

قهرمانی کشور گروه الف

قهرمانی کشور گروه ب

قهرمانی کشور گروه ج

کشتی گیران بدون باخت گروه ج

مسابقات قهرمانی عمومی(open)

قهرمانان المپیک 2012

قهرمانان المپیک 2016

قهرمانان

بزرگسالان جهان

2016

موارد خاص شورای فنی

کشتی گیران دارای مجوز پزشکی

قهرمانان

جوانان جهان

اول

دوم

سوم

اول

دوم

اول

اول

دوم

سوم

59

کیلو گرم

محمد نوربخش

مصیب اکبری

مهرداد مردانی

شیرزاد بهشتی طلا

فرید گودرزی

ایوب گراوند

محمسن حاجی پور

باقر توکلیان

حسین گرائی

حمید سوریان

سامان عبدولی

میثم دلخانی

تهران

توابع پایتخت کشور عزیزمان ایران

خوزستان

کرمانشاه

آذربایجان شرقی

هرمزگان

مازندران

فارس

فارس

تهران

خوزستان

فارس

66

کیلو گرم

پرهام قنبری

عبد المحمد پاپی

وحید میر فتح الهی

حامد آقا کاشی

محمد سعید عزیزی

حمید زارع

امین سوری

محمد الیاسی

نیما اسماعیلی

امید نوروزی

علی ارسلان (مازندران) امین کاویانی(خوزستان)

محمدرضا گرایی(فارس)

مهدی زیدوند

فارس

خوزستان

تهرا ن

قزوین

کرمانشاه

هرمزگان

خوزستان

خوزستان

تهران

فارس

خوزستان

71

کیلو گرم

عظیم گرمسیری

برومند اصلان

افشین اسلامی

مجید خلیلی

هاشم محمودی

مهران داداشی

جابر صابری

محمد حسن حسینی

اصغر عالی محمدی

فرشاد بلفکه

افشین بیابانگرد

خوزستان

مرکزی

مازندران

قزوین

اردبیل

گیلان

اصفهان

خراسان رضوی

تهران

لرستان

اردبیل

75

کیلو گرم

پژمان پشتام

محمد علی گرایی

فرشاد رستمی کیا

شایان عفیفی

سید حمید تیموری

محمد غلامی

رسول گرمسیری

حسین فروزنده

علی نوروزی

سعید عبدولی

پیام بویری (خوزستان) هادی علیزاده پورنیا ( قم )

تهران

فارس

خوزستان

آذربایجان شرقی

چهار محال و بختیاری

سیستان و بلوچستان

خوزستان

تهران

توابع پایتخت کشور عزیزمان ایران

خوزستان

80

کیلو گرم

کیوان رضایی

مهدی هدایی

مهدی محمدزاده کارگر

رضا محمد علی پور

سید کشاورز سیاه پوش

هوشنگ خلیلی

مهدی ابراهیمی

مجید دهقان

علی زینتی رفاه

یوسف قادریان(البرز)

رامین طاهری(خوزستان)

فارس

خوزستان

مازندران

اردبیل

قزوین

اصفهان

قم

فارس

قم

85

کیلو گرم

ایمان انصاری

مهدی فلاح

محمد ابراهیمی

دانیال اکبر افروزی

امیر کرمی

حسین نوری

سامان عزیزی

ابوالفضل فلاح دوست

میلاد خسروی

مجتبی کریم فر

آرمان علیزاده

توابع پایتخت کشور عزیزمان ایران

تهران

کردستان

گلستان

ایلام

زنجان

کردستان

تهران

لرستان

خوزستان

خوزستان

98

کیلو گرم

مجید علیاری

علی اکبر حیدری

سید مصطفی صالحی زاده

محمد یگانه

محمد مدرسی

هژیر ذکاوت

امید افتخاری اصل

امیر حسین میری

حیدر غرقی

قاسم رضایی

قامسم رضایی

مهدی علیاری(تهران)

سیدامیرحسینی(مازندران)

تهران

قم

خوزستان

ایلام

چهار محال و بختیاری

آذربایجان غربی

البرز

کرمانشاه

فارس

مازندران

مازندران

130

کیلو گرم

مسعود نعمت چکانی

شهاب قوره جیلی

شادمان عظیمی

سید یونس جعفری

علی خلج

محسن فتاحی

حمید سرشوق

امیر قاسمی منجزی

بهنام مهدی زاده

سید ساجد جلالی

خوزستان

تهرا ن

فارس

کرمانشاه

قزوین

گیلان

اصفهان

خوزستان

تهران

مرکزی

—<!–[if !supportMisalignedColumns]–>

اسامی نفرات واجد شرایط جهت شرکت در مسابقه های قهرمانی کشور بزرگسالان آزاد

اوزان

قهرمانی کشور گروه الف

قهرمانی کشور گروه ب

قهرمانی کشور گروه ج

کشتی گیران بدون باخت گروه ج

مسابقات قهرمانی عمومی(open)

قهرمانان المپیک 2016

قهرمانان

جهانی بزرگسالان 2016

موارد خاص شورای فنی

کشتی گیران دارای مجوز پزشکی

قهرمانی

جوانان جهان

اول

دوم

سوم

اول

دوم

اول

اول

دوم

سوم

57

کیلو گرم

رضا اطری

محمد طهماسبی زاده

روح اله نعمتیان

علیرضا حاتمی

نادر حاج اقا نیا

حبیب اله سهرابی لر( ایلام) سجاد صالح پور ( اصفهان) علیرضا رستگار( فارس)

امید جلالی بهار

حمید خلیلی

یاسر حیدر قلی نژاد

حسن رحیمی

مازندران

گلستان

قم

کیش

کرمان

البرز

مازندران

گلستان

تهران

61

کیلو گرم

ایمان صادقی

محمد ملکی

پیمان بیابانی

محمد نامجو مطلق

رضا قنبرزاده

امیر فتاح

مهران نصیری

پژمان جوربنیان

بهزاد بهروزی راد

بهنام احسان پور / مسعود اسماعیل پور

پیمان بیابانی

مازندران

آذربایجان شرقی

تهران

گیلان

خراسان رضوی

اصفهان

مازندران

تهران

کرمانشاه

مازندران

تهران

65

کیلو گرم

محمد مهدی یگانه جعفری

مصطفی آقاجانی

نوید زنگنه

سامان بهاری

میثم حیدری

سیاوش احمدزاده

مصطفی ابراهیمی

میثم نصیری

فرزاد عموزاده

مرتضی قیاسی

سید احمد محمدی

مازندران

تهران

توابع پایتخت کشور عزیزمان ایران

قزوین

زنجان

کردستان

خراسان جنوبی

زنجان

مازندارن

لرستان

مازندران

70

کیلو گرم

حامد رشیدی

اصغر جبلی

فرزاد کولیوند

مسعود کمروند

تیمور گنجعلیها

سعید صالحی

سعید داداشپور

جمال عبادی

سید مهرشاد اکبری

مصطفی حسین خانی

کرمانشاه

گلستان

تهران

مرکزی

قزوین

کردستان

تهران

خوزستان

مازندران

تهران

74

کیلو گرم

پیمان یاراحمدی

رضا افضلی

حمید رضا زرین پیکر

سید علی موسوی

یاشار کلوانی

محمد زارعی

جمال رمضانی ( خوزستان)/

محمد رضا خدر (سمنان)

امید حسن تبار

حسین الیاسی

مصطفی قیاسی

احمد بذری

لرستان

کرمانشاه

توابع پایتخت کشور عزیزمان ایران

گیلان

آذربایجان غربی

کردستان

مازندران

مازندران

لرستان

مازندران

86

کیلو گرم

مجتبی گلیج

علیرضا کریمی

وحید شاه محمدی

حنیف باقرزاده

اسماعیل محمودی

نادر حامدی پور

محمد جواد ابراهیمی

کامران قاسم پور

عزت اله اکبری

حسن یزدانی

مازندران

البرز

همدان

آذربایجان غربی

خراسان رضوی

فارس

مازندران

مازندران

مازندران

مازندران

97

کیلو گرم

امیر محمدی

جمال میرزایی

حسن رحیمی

حمید کمروند

امیر حسین میر باباشاهی

احسان امینی

الیاس بختیاری

حسین رمضانیان

عباس طحان

رضا یزدانی

حسین شهبازی

خراسان شمالی

همدان

تهران

مرکزی

گیلان

بوشهر

البرز

مازندران

مازندران

مازندران

تهران

125

کیلو گرم

محمد رضا آذر شکیب

یداله محبی

جابر صادق زاده

اکبر صبحانی

جعفر شمس ناتری

پوریا رحمانی

سعید امیری

امین طاهری

مهران میرزائی شفیع

سید رضا موسوی

کمیل قاسمی

امیر رضا امیری

تهران

کرمانشاه

مازندرا ن

اردبیل

گیلان

فارس

بوشهر

تهران

همدان

مازندران

مازندران

لرستان

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: تهران | فرنگی | مسابقه | خوزستان | مازندران | انتخابی تیم ملی | کشتی آزاد و فرنگی | کمیل قاسمی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog